Կադմիում

48
Cd
Խումբ
12
Ժամանակահատված
5
Արգելք
d
Պրոտոններ
Էլեկտրոններ
Նեյտրոններ
48
48
64
Հիմնական հատկություններ
Ատոմային թիվը
48
Ատոմային քաշը
112,411
Հիմնական թիվը
112
Տեսակ
Անցումային մետաղներ
Գույն
Արծաթ
Ռադիոգործուն
Ոչ
From the Latin word cadmia, Greek kadmeia - the ancient name for calamine, zinc carbonate
Բյուրեղային կառուցվածք
Պարզ վեցանկյուն
Պատմություն
Cadmium was discovered by German chemist Friedrich Stromeyer in 1817 as an impurity in zinc carbonate.

Stromeyer noted that some impure samples of calamine (zinc carbonate) changed color when heated but pure calamine did not.

Cadmium was independently discovered by German chemist Karl Hermann in 1818.
Էլեկտրոնները մեկ թաղանթի համար
2, 8, 18, 18, 2
Էլեկտրոնային կոնֆիգուրացիա
[Kr] 4d10 5s2
Cd
Cadmium is a soft metal which is easily cut with a knife
Ֆիզիկական հատկություններ
Փուլ
Պինդ
Խտություն
8,69 գ/մ «սուպ3/սուպ»
Հալման ջերմաստիճան
594,22 K | 321,07 °C | 609,93 °F
Եռման ջերմաստիճան
1040,15 K | 767 °C | 1412,6 °F
Միաձուլման ջերմություն
6,3 կՋ/մոլ
Գոլորշացման ջերմություն
100 կՋ/մոլ
Հալման տեսակարար ջերմունակություն
0,232 ջ/գ․կ
Առատություն երկրի ընդերքում
0,000015%
Առատությունը տիեզերքում
2×10-7%
A
Նկարի մասին: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A crystal cadmium bar made by the flux process
CAS համար
7440-43-9
Պաբչեմի հերթական համարը
23973
Ատոմային հատկություններ
Ատոմի շառավիղ
151 pm
Կովալենտ շառավիղ
144 pm
Էլեկտրաբացասականություն
1,69 (Պոլինգի սանդղակ)
Իոնացման կերպ
8,9938 էՎ
Մոլային ծավալ
13,1 սմ«սուպ»3«/սուպ»/մոլ
Ջերմահաղորդականություն
0,968 Ո/ցմ․կ
Օքսիդացման աստիճաններ
1, 2
Հավելվածներ
Cadmium is a key component in battery production.

It is also is used in electroplating.

Cadmium oxide is used in black and white television phosphors and in the blue and green phosphors for color television picture tubes.

Cadmium is used as a barrier to control neutrons in nuclear fission.
Cadmium and its compounds are highly toxic
Իզոտոպներ
Հաստատուն իզոտոպներ
106Cd, 108Cd, 110Cd, 111Cd, 112Cd, 114Cd
Անկայուն իզոտոպներ
95Cd, 96Cd, 97Cd, 98Cd, 99Cd, 100Cd, 101Cd, 102Cd, 103Cd, 104Cd, 105Cd, 107Cd, 109Cd, 113Cd, 115Cd, 116Cd, 117Cd, 118Cd, 119Cd, 120Cd, 121Cd, 122Cd, 123Cd, 124Cd, 125Cd, 126Cd, 127Cd, 128Cd, 129Cd, 130Cd, 131Cd, 132Cd