Սնդիկ

80
Hg
Խումբ
12
Ժամանակահատված
6
Արգելք
d
Պրոտոններ
Էլեկտրոններ
Նեյտրոններ
80
80
121
Հիմնական հատկություններ
Ատոմային թիվը
80
Ատոմային քաշը
200,59
Հիմնական թիվը
201
Տեսակ
Անցումային մետաղներ
Գույն
Արծաթ
Ռադիոգործուն
Ոչ
From the Latin word hydrargyrum meaning liquid silver
Բյուրեղային կառուցվածք
Պարզ եռանկյուն
Պատմություն
Mercury was known to the ancient Chinese and Indians and has been found in Egyptian tombs dating back to about 1500 BC.

Alchemists thought of mercury as the First Matter from which all metals were formed.

They believed that different metals could be produced by varying the quality and quantity of sulfur contained within the mercury.
Էլեկտրոնները մեկ թաղանթի համար
2, 8, 18, 32, 18, 2
Էլեկտրոնային կոնֆիգուրացիա
[Xe] 4f14 5d10 6s2
Hg
Mercury is the only metal that is liquid at room temperature
Ֆիզիկական հատկություններ
Փուլ
Լիքվիդ
Խտություն
13,5336 գ/մ «սուպ3/սուպ»
Հալման ջերմաստիճան
234,32 K | -38,83 °C | -37,89 °F
Եռման ջերմաստիճան
630,15 K | 357 °C | 674,6 °F
Միաձուլման ջերմություն
2,29 կՋ/մոլ
Գոլորշացման ջերմություն
59,2 կՋ/մոլ
Հալման տեսակարար ջերմունակություն
0,14 ջ/գ․կ
Առատություն երկրի ընդերքում
6,7×10-6%
Առատությունը տիեզերքում
1×10-7%
Element
Նկարի մասին: Wikimedia Commons (Bionerd)
Element mercury in liquid form
CAS համար
7439-97-6
Պաբչեմի հերթական համարը
23931
Ատոմային հատկություններ
Ատոմի շառավիղ
151 pm
Կովալենտ շառավիղ
132 pm
Էլեկտրաբացասականություն
2,00 (Պոլինգի սանդղակ)
Իոնացման կերպ
10,4375 էՎ
Մոլային ծավալ
14,82 սմ«սուպ»3«/սուպ»/մոլ
Ջերմահաղորդականություն
0,0834 Ո/ցմ․կ
Օքսիդացման աստիճաններ
1, 2, 4
Հավելվածներ
Mercury is used in barometers and manometers because of its high density.

Gaseous mercury is used in mercury-vapor lamps and some 'neon sign' type advertising signs and fluorescent lamps.

Mercury is also found in liquid mirror telescopes.

Gaseous mercury is also found in some electron tubes, including ignitrons, thyratrons, and mercury arc rectifiers.
Mercury and most of its compounds are highly toxic
Իզոտոպներ
Հաստատուն իզոտոպներ
196Hg, 198Hg, 199Hg, 200Hg, 201Hg, 202Hg, 204Hg
Անկայուն իզոտոպներ
171Hg, 172Hg, 173Hg, 174Hg, 175Hg, 176Hg, 177Hg, 178Hg, 179Hg, 180Hg, 181Hg, 182Hg, 183Hg, 184Hg, 185Hg, 186Hg, 187Hg, 188Hg, 189Hg, 190Hg, 191Hg, 192Hg, 193Hg, 194Hg, 195Hg, 197Hg, 203Hg, 205Hg, 206Hg, 207Hg, 208Hg, 209Hg, 210Hg